Πέμπτη, Ιουλίου 18, 2019

The Cure - From The Edge Of The Deep Green Sea - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - Just One Kiss - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - Play For Today - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - Burn - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - Just Like Heaven - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - Push - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - Boys Don't Cry - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - A Forest - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - A Night Like This - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - Lovesong - Live @ Ejekt, Athens

The Cure - In Between Days @ Ejekt, Athens

Πέμπτη, Ιουλίου 11, 2019

Πριν 30 χρόνια: The Fall - Dead Beat Descendant

Πριν 40 χρόνια: The Fall - Dragnet (full studio album)

Psykick Dancehall - 0:00

A Figure Walks - 3:47

Printhead - 9:56

Dice Man - 13:10

Before the Moon Falls - 14:54

Your Heart Out - 19:26

Muzorewi's Daughter - 22:31

Flat of Angles - 26:13

Choc-Stock - 31:08

Spectre Vs Rector - 33:44

Put Away - 41:39