Τρίτη, Μαΐου 18, 2010

Δευτέρα, Μαΐου 10, 2010

65daysofstatic - We Were Exploding Anyway


1. "Mountainhead" - 5:33


2. "Crash Tactics" - 3:47

3. "Dance Dance Dance" - 4:02

4. "Piano Fights" - 3:51

5. "Weak4" - 3:54

6. "Come to Me" (feat. Robert Smith of The Cure) - 8:00

7. "Go Complex" - 4:04

8. "Debutante" - 7:21

9. "Tiger Girl" - 10:37