Τρίτη, Νοεμβρίου 25, 2008

meat beat manifesto


"International" - 1:39
"I Hold The Mic!" (Featuring: Daddy Sandy) - 4:52
"Hellfire" - 5:23
"Less" - 5:16
"Solid Waste" - 3:50
"Lonely Soldier" - 5:28
"Children Of Planet Earth" - 5:00
"Young Cassius" (Featuring: MC Azeem) - 5:37
"Guns N Lovers" - 5:54
"Return To Bass" - 3:55
"62 Dub" - 5:49
"Colors Of Sound" - 5:05
"Spanish Vocoder" - 6:11
"International Reprise" - 1:46


  • DOWNLOAD

  • Δεν υπάρχουν σχόλια: