Τρίτη, Ιανουαρίου 20, 2009

Franz Ferdinand - Tonight


1 Ulysses
2 Turn It On
3 No You Girls
4 Send Him Away
5 Twilight Omens
6 Bite Hard
7 What She Came For
8 Live Alone
9 Can't Stop Feeling
10 Lucid Dreams
11 Dream Again
12 Katherine Kiss Me


  • TRY IT

  • Δεν υπάρχουν σχόλια: