Κυριακή, Μαρτίου 29, 2009

Zola Jesus - New Amsterdam


1. Odessa
2. Dog
3. Orthodox
4. Last day
5. New Amsterdam
6. Lady Maslenitsa
7. Nativity
8. Little girl
9. Be your virgin
10. Lady in the radiator


  • TRY IT

  • Δεν υπάρχουν σχόλια: