Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2009

the flaming lips - embryonic


01 - Convinced Of The Hex
02 - The Sparrow Looks Up At The Machine
03 - Evil
04 - Aquarius Sabotage
05 - See The Leaves
06 - If
07 - Gemini Syringes
08 - Your Bats
09 - Powerless
10 - The Ego's Last Stand
11 - I Can Be A Frog
12 - Sagittarius Silver Announcement
13 - Worm Mountain
14 - Scorpio Sword
15 - The Impulse
16 - Silver Trembling Hands
17 - Virgo Self-Esteem Broadcast
18 - Watching The Planets


  • try it

  • Δεν υπάρχουν σχόλια: