Παρασκευή, Ιουνίου 29, 2012

Metric - Synthetica


1 Artificial Nocturne 5:42


2 Youth Without Youth 4:17

3 Speed the Collapse 3:42

4 Breathing Underwater 3:56

5 Dreams So Real 2:40

6 Lost Kitten 3:16

7 The Void 3:17

8 Synthetica 3:54

9 Clone 5:13

10 The Wanderlust 3:10

11 Nothing But Time 4:04

Δεν υπάρχουν σχόλια: