Σάββατο, Οκτωβρίου 13, 2012

i love corpus christi...


In the deeps of hell
He dwells in the flame
Laughing at the feeble souls
Of christian filth
All Hail Master Satan
Jesus cunt wide open
Pleased with his cross
Virgin Mary’s ass open

Fucked by Satan’s horn

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: