Κυριακή, Δεκεμβρίου 23, 2012

robert-o-vision 1982: Τα 30 best albums, 30 years ago...

 

1. The Cure - Pornography

2. Michael Jackson - Thriller   
3. The Fall - Hex Enduction Hour 
4. The Clash - Combat Rock
5. Television Personalities - Mummy, You're Not Watching Me  
6. Birthday Party - Junkyard  


7. The Monochrome Set - Elibible Bachelors  
8. Dream Syndicate - Days of Wine and Roses  
 
9. The Fun Boy Three - Fun Boy Three 
10. Prince - 1999  
11. Dexy's Midnight Runners - Too-Rye-Aye 
12. Gun Club - Miami
13. Yazoo - Upstairs At Eric’s
14. Siouxie & The Banshees - A Kiss In The Dreamhouse
15. Culture Club - Kissing To Be Clever 
16. XTC - English Settlement  
17. Iron Maiden - The Number of the Beast   
18. Cabaret Voltaire - 2x45  
19. Laurie Anderson - Big Science    
20. Duran Duran - Rio
21. Depeche Mode - A Broken Frame
22. The Psychedelic Furs - Forever Now
23. Kate Bush - The Dreaming
24. Motörhead - Iron Fist
25. Cocteau Twins - Garlands
26. ABC - The Lexicon of Love
27. Visage - The Anvil
28. Peter Gabriel - Peter Gabriel IV
29. The B-52s - Mesopotamia
30. Sonic Youth - Sonic Youth

http://en.wikipedia.org/wiki/Pornography_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thriller_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hex_Enduction_Hour
http://en.wikipedia.org/wiki/Combat_Rock
http://en.wikipedia.org/wiki/Television_Personalities
http://en.wikipedia.org/wiki/Junkyard_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Eligible_Bachelors
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Days_of_Wine_and_Roses
http://en.wikipedia.org/wiki/Fun_Boy_Three_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/1999_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Too-Rye-Ay
http://en.wikipedia.org/wiki/Miami_(The_Gun_Club_album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Upstairs_at_Eric's
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Kiss_in_the_Dreamhouse
http://en.wikipedia.org/wiki/Kissing_to_Be_Clever
http://en.wikipedia.org/wiki/English_Settlement
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Number_of_the_Beast_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/2x45
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Science_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Broken_Frame
http://en.wikipedia.org/wiki/Forever_Now_(The_Psychedelic_Furs_album)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dreaming_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Fist_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Garlands
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lexicon_of_Love
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Anvil_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gabriel_(1982_album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_Youth_(album)

Δεν υπάρχουν σχόλια: